Gauklie – Tyrisholt

Når det er lite med snø har vi i alle år vært plaget med overvann på myrene mellom Gauklie og Tyrisholt. Løypa er midlertidig flyttet litt oppover i terrenget for å omgå dette.

Før neste sesong må vi flytte traséen permanent og må nok rydde litt for å få en trasé som ikke skaper problemer for løypemaskinene.

Similar Posts