Avtaler med grunneiere

Avtaler om løypetraséer

Stølsvidda løypelag inngikk i 2009 avtale med Ulnes sameige / Ulnes utmarkslag og alle grunneiere som har gitt løypelaget lov til å anlegge skiløyper. Alle avtalene er identiske, har 10 års varighet og blir automatisk fornyet for 10 år om den ikke sies opp. Løypelaget betaler ikke for denne retten ettersom Friluftsloven ikke tillater slik betaling.