Gapahuk

Prøv vår flotte

Gapahuk

Vi har ein flott gapahuk som ligg like ved skiløypa som går frå Furuset til Gauklie. Den kan alle benytte både summar som vinter, om du går på ski, syklar eller går.

Gapahuken har vorte eit populært turmål spesielt for ungar.

Bra utstyrt
  • To rasteplassbord pluss benker langs veggane.
  • Bålpanne med fri tilgang på ved.
  • Vatn frå eige kjelde.
  • Ladestasjon for mobiltelefon
  • Dobbel utedo

Vær forsiktig med bålet så det ikkje blir brann. Vi har eit brannslokkingsapparat i tilfelle branntilløp.

Ta med alt avfall heim.

Stølsvidda løypelag

har ca 100 km med skiløyper som blir kjørt opp med to løypemaskiner frå juletider til og med påske.
Løypekjøring utfører vi kvar helg, samt jule- og nyttårshelga, to vinterferie-veker og sjølvsagt heile påska.
Følg med på løypeprepareringen ved å gå inn på eller benytt appen Skisporet.
Skisporet viser løypeprepareringen i sanntid.

Både medlemmer og andre betaler eit årleg bidrag til løypekjøring.
Anbefalt løypebidrag er 1.200 kroner.
Sesongens løypebidrag og medlemskontigenten betales til konto 6182.05.39779
Men du står fritt til å betale meir og sjølvsagt mindre om du føler for det.
Løypebidraget blir brukt til løypekjøring og vedlikehald av løypemaskinenene,
samt å gje løypekjørarar / mekanikar løn for jobben.
Evt. overskudd blir sett av til å kunne kjøpe ny maskin når det blir behov for det.

Bidrag til løypelaget – vipps til 500 807

Vi ber om at faste bidragsytere venter på betalingsanmodning før innbetaling.
Da blir det enklere bokføring etc.

Vi tar svært gjerne i mot bidrag fra dere som sporadisk
bruker løypenettet vårt og / eller den eminente gapahuken..

Gi oss panten!

Vi setter veldig stor pris på alle dere som gir oss panten for tomgods.
Dette gir oss kjærkomne inntekter til drift av løypelaget.
Vi har kontainere utplassert fire steder i området.
De fleste er plassert ved siden av søppelkontainerne til VKR.

Om du har full sekk å levere, kan du sette den på baksiden av løypegarasjen.