Om oss

Stølsvidda løypelag

Stølsvidda løypelag er en ideell forening uten økonomiske eller forretningsmessige formål. Vårt organsisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene er: 995 488 485.

Vårt formål er å sørge for gode skiløyper på Stølsvidda.

Gode løyper gjennom skisesongen gir turglede for mange, både barn og voksne. Med et godt løypenett fremstår hele området mer attraktivt. Det har også stor betydning for verdien på hytteeiendommer ved salg og utleie.

For å kunne kjøre gjennom løypenettet innenfor akseptabel tid, har Løypelaget to løypemaskiner, en rød Pistenbully 2006 modell og en grå Prinoth Husky 2011 modell.
I tillegg har Løypelaget to skutere med sporleggere.

 • Vi har et løypenett på ca 100 km med skiløyper på Fløten, Feten, Furuset, Gauklie, Langestølen, Tyrisholt og Revulen på Stølsvidda i Ulnes og Svennes sameiger (Nord-Aurdal) fra juletider og til og med påske. Se kartet.
 • «Røde løyper» (70 km) ( kjøres opp til hver helg i sesongen, i løpet av fredag eller lørdag formiddag, avhengig av været.  
 • Alle løyper (røde og blå) kjøres i jula, vinterferien (uke 8 og 9) og i påsken.
 • De «blå» løypene (30 km) kjøres også i helger når værforholdene er gode fra ca 10. februar. 
 • I helger skal løyper i utgangspunktet være oppkjørt på lørdag formiddag. Ved stabilt vær vil løyper kunne bli kjørt fredag.
 • Ved behov kan enkelte løyper kjøres på søndager med snøskuter.
 • All kjøring er avhengig av vær- og føreforhold. Dersom snø eller vind ødelegger løyper etter helgekjøring, kan ekstra kjøring lørdag være aktuelt.
 • Løypenettet har forbindelse til Vasetløypene, Tisleidalen og Golsfjellet sine løypenett.

Vi har også en flott gapahuk mellom Furuset og Gauklie. Den har en solrik og lun beliggenhet. Her er bålpanne med lager av ved som fritt kan benyttes, utedo, samt mulighet for å lade mobiltelefoner. Du finner den på vårt løypekart.

Driften av Løypelaget baseres i veldig stor grad på dugnadsinnsats. Foruten innsats fra løypekjørerne i sesongen,  ytes det en stor og helt nødvendig innsats utenom sesongen med blant annet rydding av løypetraseer, merking og skilting av løyper og brobygging. Stein i traseene skader maskinene og hindrer også kjøring av løyper når det er lite snø. Løypelaget har som mål å få fjernet mest mulig stein med gravemaskin. Det samme gjelder brisk og vier.

Selv om dugnadsinnsatsen er stor, er Løypelaget helt avhengig av frivillige økonomiske bidrag fra hytteeiere og andre for å kunne opprettholde driften og videreutvikle det flotte løypenettet på Stølsvidda. Her inngår blant annet kostnader til løypekjøring, vedlikehold og reparasjon av utstyr, maskinarbeide i traséer sommerstid, kjøp av div. utstyr samt avsetting av midler for fremtidig fornyelse av maskiner og skutere.

Årlig beløp for løypebidrag finner du nederst på siden.

For å være i stand til å møte fremtidige investeringer ønskes også flere medlemmer. Løypelaget har pr i dag ca 170 medlemmer. Engangsinnbetaling for medlemskap er 5.000 kr. Medlemmer har stemmerett på årsmøte som avholdes hver påske.
Vi håper at mange ser viktigheten av å opprettholde løypenettet og vil støtte opp med årlig løypebidrag, men også med medlemskap.

Innbetaling av medlemskontigent og løypebidrag gjøres til Stølsvidda Løypelag – kontonr. 6182.05.39779.  
Bidrag kan også ytes via vårt Vipps-nummer 500807.

/

Styret

 • Styreleder: Dagfinn Andersen (901 92 958)
 • Nestleder : Bodil Eikro
 • Kasserer : Børre Jensen
 • Nettside : Arild Ranum
 • Facebook og: Terje Hanssen
  Gapahukdag
 • Karttavler, rodeansvar og sommeradm av traséer:
  Runar Gundesø
Stølsvidda løypelag

har ca 100 km med skiløyper som blir kjørt opp med to løypemaskiner frå juletider til og med påske.
Løypekjøring utfører vi kvar helg, samt jule- og nyttårshelga, to vinterferie-veker og sjølvsagt heile påska.
Følg med på løypeprepareringen ved å gå inn på eller benytt appen Skisporet.
Skisporet viser løypeprepareringen i sanntid.

Både medlemmer og andre betaler eit årleg bidrag til løypekjøring.
Anbefalt løypebidrag er 1.200 kroner.
Sesongens løypebidrag og medlemskontigenten betales til konto 6182.05.39779
Men du står fritt til å betale meir og sjølvsagt mindre om du føler for det.
Løypebidraget blir brukt til løypekjøring og vedlikehald av løypemaskinenene,
samt å gje løypekjørarar / mekanikar løn for jobben.
Evt. overskudd blir sett av til å kunne kjøpe ny maskin når det blir behov for det.

Bidrag til løypelaget – vipps til 500 807

Vi ber om at faste bidragsytere venter på betalingsanmodning før innbetaling.
Da blir det enklere bokføring etc.

Vi tar svært gjerne i mot bidrag fra dere som sporadisk
bruker løypenettet vårt og / eller den eminente gapahuken..

Gi oss panten!

Vi setter veldig stor pris på alle dere som gir oss panten for tomgods.
Dette gir oss kjærkomne inntekter til drift av løypelaget.
Vi har kontainere utplassert fire steder i området.
De fleste er plassert ved siden av søppelkontainerne til VKR.

Om du har full sekk å levere, kan du sette den på baksiden av løypegarasjen.