Skiløyper

For å følge med på løypeprepareringen kan dere gå inn på skiporet.no eller laste ned appen Skisporet.
Skisporet viser løypeprepareringen i sanntid.
(Forbindelsesløypa mellom Stølsvidda og Hermanstølen blir vanligvis kjørt fra andre helg i februar)

 • Vi lager ca 100 km skiløyper på Fløten, Feten, Furuset, Gauklie, Langestølen, Tyrisholt og Revulen på Stølsvidda i Nord Aurdal fra jul til og med påske.
 • «Røde løyper» (se kartet) kjøres opp til hver helg, når løpene er klare er avhengig av været.  
 • Alle løyper (røde og blå) kjøres i vinterferien (uke 8 og 9) og i påskeuka.
 • De «blå» løypene kjøres også enkelte helger når værforholdene er gode. Hermanstølen kjøres fra ca andre helg i februar.
 • Ved evt. behov kjøres løypene på søndager med snøskuter. 
 • All kjøring er avhengig av vær- og føreforhold. 
 • Røde løyper er på 70 km, de blå løypene er 30 km.
 • Vi ønsker at alle brukere av løypenettet betaler årlige løypebidrag – dette gjelder selvsagt også medlemmer.
  Løypebidraget går til å dekke kostnadene ved løypekjøring og vedlikehold av løypemaskiner, samt lønn til løypekjørere. Løypelagelaget er helt avhengig av pengebidrag for å dekke disse kostnadene og for å kunne anskaffe nytt utstyr etc.
 • Løypelaget har to løypemaskiner, en Prioth Husky (2011), og en Pistenbully 100 (2006). Løypelaget er helt avhengig av to maskiner for å kunne kjøre gjennom løypenettet på rimelig tid. Pistenbullyen ble finansiert ved andelstegning. Prinoth Huskyen ble innkjøpt før jul 2017 for oppsparte midler.
 • Stølsvidda løypelag baserer seg på mye dugnadsinnsats. Det ytes en stor innsats med rydding av løypetraséer, merking og skilting av løyper etc.
 • Medlemskap koster 5.000 kr. Løypelaget ønsker fortsatt flere medlemmer.
  Beløpet kan innbetales til vår konto 6182.05.39779.
 • Ved medlemskap eller første gang dere betaler løypebidrag, send oss info om
  – din epost-adresse
  – fullstendig bostedsadresse,
  – For hytta/stølen:
  * veiadresse og nummer,
  * gårds- og bruksnummer for din eiendom,
  * hvilket stølslag/hyttegrend du tilhører.
 • Årsmøtet i løypelaget holdes Skjærtorsdag hvert år i garasjen til løypemaskinene på Furuset (når det ikke er pandemi) .
  Kun medlemmer har stemmerett på årsmøtet.
Gi oss panten!

Vi setter veldig stor pris på alle dere som gir oss panten for tomgods.
Dette gir oss kjærkomne inntekter til drift av løypelaget.
Vi har kontainere utplassert fire steder i området.
De fleste er plassert ved siden av søppelkontainerne til VKR.

Om du har full sekk å levere, kan du sette den på baksiden av løypegarasjen.

Stølsvidda løypelag

har ca 100 km med skiløyper som blir kjørt opp med to løypemaskiner frå juletider til og med påske.
Løypekjøring utfører vi kvar helg, samt jule- og nyttårshelga, to vinterferie-veker og sjølvsagt heile påska.
Følg med på løypeprepareringen ved å gå inn på eller benytt appen Skisporet.
Skisporet viser løypeprepareringen i sanntid.

Både medlemmer og andre betaler eit årleg bidrag til løypekjøring.
Anbefalt løypebidrag er 1.200 kroner.
Sesongens løypebidrag og medlemskontigenten betales til konto 6182.05.39779
Men du står fritt til å betale meir og sjølvsagt mindre om du føler for det.
Løypebidraget blir brukt til løypekjøring og vedlikehald av løypemaskinenene,
samt å gje løypekjørarar / mekanikar løn for jobben.
Evt. overskudd blir sett av til å kunne kjøpe ny maskin når det blir behov for det.