For å følge med på løypeprepareringen kan dere gå inn på skiporet.no eller laste ned appen Skisporet.
Skisporet viser løypeprepareringen i sanntid.
(Forbindelsesløypa mellom Stølsvidda og Hermanstølen blir vanligvis kjørt fra andre helg i februar)

Skiløyper
 • Vi lager ca 100 km skiløyper på Fløten, Feten, Furuset, Gauklie, Langestølen, Tyrisholt og Revulen på Stølsvidda i Nord Aurdal fra jul til og med påske.
 • «Røde løyper» (se kartet) kjøres opp til hver helg, når løpene er klare er avhengig av været.  
 • Alle løyper (røde og blå) kjøres i vinterferien (uke 8 og 9) og i påskeuka.
 • De «blå» løypene kjøres også enkelte helger når værforholdene er gode. Hermanstølen kjøres fra ca andre helg i februar.
 • Ved evt. behov kjøres løypene på søndager med snøskuter. 
 • All kjøring er avhengig av vær- og føreforhold. 
 • Røde løyper er på 70 km, de blå løypene er 30 km.
 • Vi ønsker at alle brukere av løypenettet betaler årlige løypebidrag – dette gjelder selvsagt også medlemmer.
  Løypebidraget går til å dekke kostnadene ved løypekjøring og vedlikehold av løypemaskiner, samt lønn til løypekjørere. Løypelagelaget er helt avhengig av pengebidrag for å dekke disse kostnadene og for å kunne anskaffe nytt utstyr etc.
 • Løypelaget har to løypemaskiner, en Prioth Husky (2011), og en Pistenbully 100 (2006). Løypelaget er helt avhengig av to maskiner for å kunne kjøre gjennom løypenettet på rimelig tid. Pistenbullyen ble finansiert ved andelstegning. Prinoth Huskyen ble innkjøpt før jul 2017 for oppsparte midler.
 • Stølsvidda løypelag baserer seg på mye dugnadsinnsats. Det ytes en stor innsats med rydding av løypetraséer, merking og skilting av løyper etc.
 • Medlemskap koster 5.000 kr. Løypelaget ønsker fortsatt flere medlemmer.
  Beløpet kan innbetales til vår konto 6182.05.39779.
 • Ved medlemskap eller første gang dere betaler løypebidrag, send oss info om
  – din epost-adresse
  – fullstendig bostedsadresse,
  – For hytta/stølen:
  * veiadresse og nummer,
  * gårds- og bruksnummer for din eiendom,
  * hvilket stølslag/hyttegrend du tilhører.
 • Årsmøtet i løypelaget holdes Skjærtorsdag hvert år i garasjen til løypemaskinene på Furuset (når det ikke er pandemi) .
  Kun medlemmer har stemmerett på årsmøtet.