Båndtvang fra 1. april

I bånd: Nasjonal båndtvang trer i kraft 1. april og varer til 20. august.

 
I BÅND: NASJONAL BÅNDTVANG TRER I KRAFT 1. APRIL OG VARER TIL 20. AUGUST.

Norge: Fra mandag 1. april er det båndtvang over hele landet. Med mindre hunden befinner seg i et av landets få friområder for hund, må den derfor holdes i bånd over alt fra og med denne dagen.

Norsk Kennel Klub (NKK) oppfordrer alle hundeeiere til å respektere båndtvangen som varer fram til og med 20. august, men vi oppfordrer samtidig landets kommuner til å komme hundeeiere i møte ved å opprette egne friområder for hund.

NKK har stor forståelse for at hundeeiere må ta spesielt hensyn til annet dyreliv i båndtvangsperioden. Dyrelivet er ekstra sårbart fra april til august, og hunder må derfor holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet i denne perioden.

Det er et faktum at båndtvangen i praksis frarøver hunder muligheta til normal atferd over en lang periode. Hunden har et iboende behov for å kunne bevege seg fritt fra tid til annen. Det er derfor også et spørsmål om dyrevelferd å opprette hundeparker og hundeskoger, hvor de firbeinte har muligheta til å løpe fritt. Selv om mange lokale hundeklubber har opprettet slike områder på eget initiativ, er vi avhengig at kommunene også engasjerer seg, og bidrar til dette, skriver NKK.

Tilrettelagte friområder for hunder er avgjørende for å kunne opprettholde god hundevelferd, også i båndtvangsperioden.