Husk årsmøtet i løypelaget på Skjærtorsdag

Husk at det er årsmøte i Stølsvidda løypelag i garasjen på Furuset på Skjærtorsdag 18. april kl 11 – 13.
Alle medlemmer har stemmerett. Andre som bidrar med løypebidrag er velkomne, men kan ikke stemme.

Saksliste.

1. Åpning og registrering av frammøtte medlemmer (andelshavere)
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder, referent samt to personer til å underskrive protokollen
4. Årsberetning og orientering om status
5. Godkjenning av regnskap 2018 med disponering av midler
6. Orientering om budsjett 2020
7. Løypeplan 2019 / 2020
8. Valg
9. Evt. innkomne saker