Løypebidrag

Anbefalt årlig løypebidrag er kr 1.000.

Vi synes at alle som bruker løypene på Stølsvidda bør betale et årlig løypebidrag. 

Innbetal løypebidrag til konto 6182.05.39779.

Stølsvidda løypelag
v/ Ellen Egenæs

Røssekleiv 55
3409 Tranby

e-post: kasserer(a)stolsvidda-loypelag.no

Husk å oppgi gårds- og bruks-nummer for din eiendom, hvilket stølslag / hyttegrend du tilhører og ikke minst din epost-adresse.