Stølsvidda må vernes mot vern

Stølsvidda må vernes mot vern

GRUNNEIERE PÅ BESØK: POLITIKERNE I FORMANNSKAPET FIKK HØRE ARGUMENTASJONEN TIL KAI OLAV AMUNDSEN OG NILS ASBJØRN HIPPE FRA ULNES SAMEIGE OG UTMARKSLAG ANGÅENDE VERN AV STØLSVIDDA TORSDAG FORMIDDAG.

– Slaget om Stølsvidda står nå i vår. Dette er et angrep på Valdres sin identitet og kjennemerke – hva er Nord-Aurdal uten stølsdrift? Jeg mener området må vernes mot vern. Det er tross alt bruken som har gjort Stølsvidda til det området det er i dag.

Marit Beate Kasin

Nord-Aurdal: Det sa Frp-politiker Tor-Erling Sæthre, da saka om «supplerende vern» var til diskusjon i formannskapet.

– Det er ikke vår Herre som har skapt området slik det framstår i dag – det er menneskeskapt, og uten aktivt støling og bruk, ville ikke Stølsvidda eksistert, påpekte Sæthre.

Grunneiere invitert

Kai Olav Amundsen og Nils Asbjørn Hippe fra Ulnes sameige og utmarkslag orientere om sitt syn i saka:

– Det er selve næringsgrunnlaget vårt som står i fare nå. Kanskje blir veger og atkomst stengt av, og det vil for eksempel ikke bli lett å drive jakt med et strengt vern. Det å få tilgang til å transportere ut dyr vil bli så å si umulig. Om vann og elvedrag blir freda for fisking, vil det føre til store summer tapt. Det er også slik at mange bønder har opp mot 80 prosent av den dyrka marka i fjellet, påpekte Kai Olav Amundsen.

Nils Asbjørn Hippe har hatt styreverv i prosjektet Utvalgte kulturlandskap (UKL). I fjor fikk prosjektet 950.000 kroner til ulike tiltak. I år har summen økt til 1,7 millioner kroner.

– Det var en del som ble overrasket over at summen økte slik. Det er litt rart å pøse på med penger i et område, samtidig som de tenker å verne det, påpekte Hippe.

– Ikke fungert i Langsua

Inger Torun Klosbøle satt tidligere i styret i Langsua nasjonalpark, og viser til at begrepet «brukspark» ikke har fungert eter intensjonen i alle sammenhenger.

– Det blir sagt at det skal være en brukspark, men det har vært å kjempe en kamp mange ganger, påpekte Klosbøle, som mener at hele Stølsvidda-området bør ut av verneforslaget.

Håvard Halvorsen, som sitter i styret i Langsua nasjonalpark, er også imot verning av Stølsvidda.

– Dages forvaltning av området er et prakteksemplar på hvordan det bør drives. Det kan virke som fylkesmann ikke er tilstrekkelig kjent med dette. Vi må bruke alle kontaktene vi har for å få stoppe dette, sa Halvorsen.

– Vær saklig

Knut Arne Fjelltun (Sp) oppfordret til en saklig og rydding prosess videre.

– Dette er ikke til å spøke med, det er alvorlig, men jeg mener vi har et bedre utgangspunkt enn med Langsua, for jeg opplever at fylkesmann er med oss. Jeg tror det viktigste vi kan gjøre nå er å stå sammen, påvirke der vi kan, og være saklige og ryddige i argumentasjonen, sa Fjelltun.

– Horribelt

Ordføreren omtalte den manglende informasjonen i forkant av forslaget som «horribelt», og sier at regionstyret har sendt ei felles uttale som går på selve prosessen.

– Verken kommunen eller grunneierne hadde hørt noe om dette i forkant. Det går ikke an! Påpekte Klosbøle.