Bli medlem

Bli medlem

ertergerreggrewq

Livsvarig medlemskap i Stølsvidda koster 5.000 kroner. Beløpet betales til kontoen som står nederst på denne side.

Medlemsskap gir stemmerett på årsmøter i løypelaget. Årsmøtet arrangeres vanligvis i Løypegarasjen på Furuset på Skjærtorsdag formiddag. Men i Pandemi-tider er årsmøtene digitale.

Også medlemmer betaler årlig løypebidrag. De som har tegnet medlemskap får i januar e-post med oppfordring om å betale anbefalt løypebidrag.

Vennligst oppgi følgende opplysninger før du sender inn skjemaet.

  • Bopeladresse, post
  • og poststed
  • Telefonnummer
  • Hytteadresse (veg og nummer) + gnr/bnr
  • Stølslag / Hyttegrend

NB!Skjemaet under fungerer ennå ikke.

Send en e-post til post@stolsvidda-loypelag.no med opplysningene som vi ber om.

Stølsvidda løypelag

har ca 100 km med skiløyper som blir kjørt opp med to løypemaskiner frå juletider til og med påske.
Løypekjøring utfører vi kvar helg, samt jule- og nyttårshelga, to vinterferie-veker og sjølvsagt heile påska.
Følg med på løypeprepareringen ved å gå inn på eller benytt appen Skisporet.
Skisporet viser løypeprepareringen i sanntid.

Både medlemmer og andre betaler eit årleg bidrag til løypekjøring.
Anbefalt løypebidrag er 1.200 kroner.
Sesongens løypebidrag og medlemskontigenten betales til konto 6182.05.39779
Men du står fritt til å betale meir og sjølvsagt mindre om du føler for det.
Løypebidraget blir brukt til løypekjøring og vedlikehald av løypemaskinenene,
samt å gje løypekjørarar / mekanikar løn for jobben.
Evt. overskudd blir sett av til å kunne kjøpe ny maskin når det blir behov for det.