Bli medlem

ertergerreggrewq

Livsvarig medlemskap i Stølsvidda koster 5.000 kroner. Beløpet betales til kontoen som står nederst på denne side.

Medlemsskap gir stemmerett på årsmøter i løypelaget. Årsmøtet arrangeres vanligvis i Løypegarasjen på Furuset på Skjærtorsdag formiddag. Men i Pandemi-tider er årsmøtene digitale.

Også medlemmer betaler årlig løypebidrag. De som har tegnet medlemskap får i januar e-post med oppfordring om å betale anbefalt løypebidrag.

Vennligst oppgi følgende opplysninger før du sender inn skjemaet.

  • Bopeladresse, post
  • og poststed
  • Telefonnummer
  • Hytteadresse (veg og nummer) + gnr/bnr
  • Stølslag / Hyttegrend

NB!Skjemaet under fungerer ennå ikke.

Send en e-post til post@stolsvidda-loypelag.no med opplysningene som vi ber om.