Løypekjøring 11. feb.

Det kjøres i dag opp løyper med to tråkkemaskiner. Ettersom det er svært lite snø, må løypemaskinene kjøre sakte. Det legges spor der det er mest snø, ellers er det glattebrett som benyttes.

Similar Posts