Freding av Stølsvidda?

Det er nå kommet forslag om freding av Stølsvidda. Hva dette evt. vil innebære vet vi ikke ennå.

Kan det i ytterste konsekvens bli slutt å oppkjørte skiløyper??

Mye stoff om dette er å finne på Svennes utmarkslag sin hjemmeside