Føreforhold 19. desember

Det er noe snø, men langtfra så mye som vi skulle ønske oss. Vi har fått pakket såle etter de to snøfallene vi har hatt på Stølsvidda. Det er ca 20 cm snø i terrenget etter kakelinna vi hadde i helga som var. Traséene er nå veldig isete og ikke egnet for å gå på ski, i alle fall ikke felleski. Truger eller sko med brodder er nok det som egner seg best – foreløpig

Støtte fra stiftelse til anskaffelse av ny løypemaskin

Stølsvidda løypelag får 400.000 av Sparebankstiftelsen DNB til innkjøp av ny løypemaskin. Det vil komme godt med når vi må kjøpe inn ny maskin. Vi har ikke bråhast med å anskaffe ny maskin, de gamle fungerer bra fortsatt, men har begynt å trekke på årene og da er det alltids noe som skjer. Vi har tre år på oss til å benytte pengene til ny / pent brukt maskin, så vi må bare følge med på det som tilbys i markedet. De to løypemaskinene vi har i dag har vi greidd å få kjøpt til gunstige priser og vil prøve å få til tilsvarende ved neste anskaffelse.

Årsmøte 2023

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STØLSVIDDA LØYPELAG

Stølsvidda Løypelag avholder sitt årsmøte i garasjen til løypemaskinene på Furusettorsdag 6. april 2023 (skjærtorsdag) kl. 12.00.

Styret har i år besluttet å gå tilbake til å avholde årsmøtet i garasjen til løypemaskinene. (Tisleivegen 1107)

Selv om dette ikke er et ideelt møtelokale er det uttrykt sterke ønsker fra medlemmer om å gjenoppta fysisk årsmøte.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende på e-post til kasserer@stolsvidda-loypelag.no senest onsdag 27. mars 2023.

Det blir ikke adgang til å fremme saker på årsmøtet.

VELKOMMEN!

Styret i Stølsvidda Løypelag


Det er bare medlemmer som har stemmerett, men alle brukere av løypenettet er velkomne på møtet.