|

Årsmøte 2023

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STØLSVIDDA LØYPELAG

Stølsvidda Løypelag avholder sitt årsmøte i garasjen til løypemaskinene på Furusettorsdag 6. april 2023 (skjærtorsdag) kl. 12.00.

Styret har i år besluttet å gå tilbake til å avholde årsmøtet i garasjen til løypemaskinene. (Tisleivegen 1107)

Selv om dette ikke er et ideelt møtelokale er det uttrykt sterke ønsker fra medlemmer om å gjenoppta fysisk årsmøte.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende på e-post til kasserer@stolsvidda-loypelag.no senest onsdag 27. mars 2023.

Det blir ikke adgang til å fremme saker på årsmøtet.

VELKOMMEN!

Styret i Stølsvidda Løypelag


Det er bare medlemmer som har stemmerett, men alle brukere av løypenettet er velkomne på møtet.

Similar Posts