|

Økning av løypebidrag til 1.200 kr.

Fra sesongen 2024 har styret bestemt at anbefalt løypebidrag skal økes fra 1.000 til 1.200 kr. Anbefalt løypebidrag har vært det samme i flere år og sett i lys av all prisstigning og økte kostnader, må også vi sette opp bidraget for å sikre driften av løypelaget samt framtidig investering i løypemaskin.

Similar Posts