Takk til Sparebankstiftelsen Hallingdal og Valdres.

Vi har fått et tilskudd på 28.500 kroner til drift av løypelaget fra den lokale sparebankstiftilsen. Tusen takk til stiftelsen.

Similar Posts